Παστά

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά προϊόντα του νομού Λέσβου, είναι τα αλίπαστα ψαριά. Η παραγωγική διαδικασία γίνεται με καθαρά εμπειρικό τρόπο στην οποία χρησιμοποιείται ως μέσο κατεργασίας και συντήρησης μονό το αλάτι χωρίς κανένα άλλο προσθετό υλικό.Page 1 of 212